DANH SCH CC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

 

A: 59C Nguyễn nh Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

B1: Khu mới - 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM

B2: Khu cũ pha sau - 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM

C: 91 đường 3 thng 2, phường 11, quận 10, TP.HCM

D: 196 Trần Quang Khải, phường Tn Định, quận 1, TP.HCM

E: 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

H: 1A Hong Diệu, phường 10, quận Ph Nhuận, TP.HCM

V: Cơ sở 232/6 V Thị Su, phường 7, quận 3, TP.HCM

 

Khi xem m phng học ch chữ ci đầu l m cơ sở học

V dụ:

-          B1-802 l phng 802 khu mới ở 279 Nguyễn Tri Phương.

-          E-204 l phng 204 ở 45 Nguyễn Văn Thủ

 

Về trang chủ